linija - ilustracija teleklik

TelHome Net paketi

linija - ilustracija teleklik

DIGI S

linija - ilustracija teleklik
DOWNLOAD/
UPLOAD
10/2
Mbps
linija - ilustracija teleklik
MJESEČNA
PRETPLATA
24 KM

DIGI M

linija - ilustracija teleklik
DOWNLOAD/
UPLOAD
14/2
Mbps
linija - ilustracija teleklik
MJESEČNA
PRETPLATA
27 KM

DIGI L

linija - ilustracija teleklik
DOWNLOAD/
UPLOAD
20/4
Mbps
linija - ilustracija teleklik
MJESEČNA
PRETPLATA
30 KM

DIGI XL

linija - ilustracija teleklik
DOWNLOAD/
UPLOAD
24/4
Mbps
linija - ilustracija teleklik
MJESEČNA
PRETPLATA
34 KM

DIGI XXL

linija - ilustracija teleklik
DOWNLOAD/
UPLOAD
30/6
Mbps
linija - ilustracija teleklik
MJESEČNA
PRETPLATA
41 KM

● U cijene je uračunat PDV

● Brzine navedene u paketima predstavljaju maksimalne brzine pristupa internetu kablom. Brzina interneta na uređajima koji se konektuju putem WiFi-ja zavisi od jačine WiFi signala u kući, standarda WiFi uređaja, broja aktivnih WiFi uređaja, itd.